tirsdag 28. januar 2014

Lys i Lyon

To heldige medarbeidere i Hamar kommune fikk før jul mulighet til å besøke Lyon under den årlige lysfestivalen (Fete des lumieres). Lyon, som har ca 1 mill innbyggere, mottar i denne perioden hele 3 mill tilreisende etter hva vi ble fortalt! Så book hotell i god tid om du tenker deg et besøk.


Fem deltakere fra Norge var ledsaget av Kristin Bredal som er en av Norges fremste lysdesignere, både når det gjelder scene og offentlige uterom. Røyken kommune, som i 2013 arrangerte sin første lysfestival og tar sikte på å gjøre det igjen, var representert ved ordfører. Sandnes kommune hadde sendt to representanter som skulle jobbe videre med lysplan for Sandnes sentrum.


Selv om lysfestivalen i Lyon ikke handler om hverdagsbelysning, men fest og det spektakulære, var det mye inspirasjon å hente. I tillegg fikk vi et besøk på Phillips hovedkontor i Europa hvor de har en 1:1-lab hvor ulike typer belysning i ulike typer byrom og situasjoner kan demonstreres. Vi hadde også tatt med oss utvalgte ”case” hjemmefra som vi jobbet med i en workshop. Fra Hamar var det området ved Koigen med Skibladnerbrygga som ble gjenstand for idemyldring og diskusjon. 
Lys er en viktig faktor i opplevelsen av offentlige byrom, spesielt her nord med mørke ettermiddager en stor del av året. Vi tror at noen sentrale spørsmål nå blir:
  • Hvordan kan prinsippene i Hamars byromsplan følges opp med hjelp av lys, for eksempel for å styrke tverrgateforbindelsene i sentrum og kontakten ned mot Mjøsa?
  • Kan vi få på plass en overordnet lysplan for sentrum før vi går inn på de enkelte byrom og gater?
  • Kommunen overtok i år ansvaret for julebelysningen i sentrum etter at sentrumsforeningen gikk konkurs. Kan vi bli skikkelig gode på jule-/vinterbelysning i Hamar? Hva med å starte med en workshop og legge en plan for neste år?

torsdag 12. desember 2013

20 oppgaver på Hamar


20 landskapsarkitekt – og by og reg.-studenter fra UMB på Ås har gjort hovedoppgave på ulike områder i Hamar i høst. Arealplan Hamar kommune hadde funnet på oppgaver og vi var tilstede ved sluttgjennomgang 11.des. 2013. Mange interessante oppgaver som Hamar kan få glede og nytte av. Vi jobber for å få besvarelsene utstilt i Hamar rådhus i januar. Her viser vi et knippe av oppgavene.

Tekst og foto: Anne Marie Stenmark, Arealplanavdelingen

torsdag 5. desember 2013

Kulturminner skal kartlegges

Elverum Rådhus, ark. Nils Torp (Kilde www.elverumby.no)
Riksrevisjonen påpeker at oversikten over kulturminner i kommune-Norge er for dårlig. Det har fått Riksantikvaren (RA) til å pålegge alle kommuner å lage kommunedelplaner for kulturminner innen 2017. Etter søknad får alle kommuner 100 000,- av RA som oppstartmidler og fylkeskommunene har midler å supplere med.

Hamar kommune er blant de første i landet som allerede har en vedtatt plan og vi var i Elverum rådhus 3. desember for å dele våre erfaringer og råd med fire kommuner i Hedmark som starter opp nå. Våre erfaringer ble godt mottatt.

Hamar har fokusert på sentrale områder av kommunen i den vedtatte planen for kulturminner og kulturmiljøer, men litt planarbeid står igjen i ytre deler av kommunen. I Elverum ble vi inspirerte til å gå på ”resten” av denne viktige jobben.

Anne Marie Stenmark og Signy Paalhaugen. 

tirsdag 3. desember 2013

Fredrikstad modellert i 3D

Elisabeth Bergstrøm viste oss 3D-modellen
Fredrikstad har en av de fineste bymodellene i 3D i Norge. Gruppa som jobber med 3D for Stange, Løten, Hamar og Ringsaker tok en tur til Østfold for å lære mer om hvordan Fredrikstad bruker og utvikler 3D- og kartløsninger.

Det var politikerne som ønsket bedre visualiseringer som førte til at Fredrikstad tok steget for å utvikle en ordentlig digital bymodell. Rambøll har sammen med kommunen stått bak utvikling av modellen. 3D Studio Max har vært hovedverktøyet. Rettighetene til modellen er delt mellom partene, og kommunen tar gebyr for å levere ut informasjon fra modellen.

Modellen dekker hele kommunen. Innenfor 20 kvadratkilometer rundt sentrum er det vist mer detaljert terreng og bygninger. Kommunen fotograferte de viktigste fasadene, 200 fasader på 50 bygg. Fasadene er 

Modellen brukes mest til å lage perspektiver ved aktuelle prosjekter i byen, og arkitekter kan får oversendt terrengmodell som grunnlag for sin prosjektering. Etterpå kan deres prosjekt settes inn i bymodellen. Modellen opererer med korrekte høydedata og er georeferert. En av de første arkitektene som fikk prøve dette har kommet med positive tilbakemeldinger. Nå slipper han jo å bygge terrenget sjøl, og det blir lettere å presentere prosjektet. Bymodellen kan også generere PDF med 3D-data, som alle kan se og bruke.

Bymodellen er en statisk modell. Den inneholder mye data og det tar lang tid å åpne den. Det kreves også spesialkompetanse for å bruke, endre og bygg i modellen. Ikke i mål før modellen kan bygges fra forvaltningsdata. Nå er kommunen avhengig av 3. part for å gjøre viktige endringer i modellen.

Video av 3D-modellen kan du se i et annet innlegg i bloggen her.


Per Alhaug fra Stange kommune fikk endelig testkjøre modellen.

torsdag 21. november 2013

Kan et tungt trafikkert kryss fungere med "shared space"?

Her er et eksempel fra Poynton i England der et tungt trafikkert kryss har blitt bygd om. Trafikklys er fjernet og fortauskantene er borte, men trafikken går sin gang. Følg prosessen, skepsisen i starten og se resultatet. Kommenter gjerne i kommentarfeltet under.

onsdag 20. november 2013

Bymodeller i 3D

Flere byer har laget 3D-modeller som er vist på nettet nå, og som i ulik grad kan tas i bruk av innbyggerne, planleggere og prosjekterende. I Hamar kommune kan innbyggerne finne byen i 3D gjennom kartløsningen på nettet www.hedmarkenkart.no. I tillegg har Arealplanavdelinga bygd opp en egen modell i 3D av Hamar sentrum med programmet Archicad. I denne testes planlagte prosjekter ut i forhold til eksisterende bebyggelse, og den brukes for å se på utbyggingspotensialet i sentrum og nærområdene.

Utsnitt av bymodell for Hamar sentrum. Arealplan, Hamar kommune
Utsnitt av 3D modell på www.hedmarkenkart.no
Fredrikstad har en veldig naturtro modell som er presentert på YouTube. Oppdragsleder i Rambøll har lagt ut en enkel forklaring av hvordan de har gjort det her. Under kan du se videoen:I Førde arkitektfirmaet Xform laget bymodell med Sketchup, som kan lastes ned gratis hos Google. Alle som vil kan laste ned bymodellen fra nettet og bruke den i egne prosjekter. Du kan finne mer informasjon på Førde kommunes hjemmesider her.Det skjer mye spennende på 3D-fronten nå. Det går an å lage 3D kart i PDF-format, det jobbes med sømløse løsninger som skal gjøre det enklere å bruke filer i ulike programmet, og det er store forventninger til 3D-løsninger blant publikum. Send gjerne tips om gode eksempler som vi kan vise på denne bloggen.

lørdag 16. november 2013

By uten trafikklys, skilt og sebrastriper

Her er en video fra en tysk by som har satset på shared space, et trafikkmiljø uten trafikklys, skilt og sebrastriper.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...