onsdag 16. februar 2011

Planlegger vi for økt bilbruk?

RV 222 gjennom Bekkelaget i Stange

Det er nedfelt i en rekke planer at vi skal planlegge for å redusere veksten i biltrafikken, likevel representerer transport med bil en av de få sektorene som faktisk øker utslippene. I Hamar venter vi på at sjukehuset skal flyttes ut av byen til Sanderud, og i Ringsaker vedtok formannskapet idag at det kan legges til rette for en stor utbygging av handelsarealer på Rudshøgda. Er dette tilrettelegging for mindre biltrafikk?

Aud Tennøy som er forsker med bakgrunn fra NIBR og TØI har tidligere skrevet om det paradoksale ved at man ønsker å begrense transportbehovet, men likevel ender opp med å planlegge for vekst i biltrafikken. Et godt eksempel hun bruker er Rikshospitalet i Oslo, som ble flyttet utafor Ring 3, riktignok med egen trikkelinje. Dette førte likevel til en stor økning i bruk av bil blant ansatte og besøkende.

Les Aud Tennøys rapport "Hvorfor og hvordan vedtas planer som gir vekst i biltrafikken?" (Lenke til pdf)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...