onsdag 28. mars 2012

Drøm Hamar ut i verden - på utstillinger


Her er en foreløpig liste over steder hvor Drøm Hamar (prosjektet på Stortorget) vil være på utstilling i perioden framover:

Nasjonalmuseet - Arkitektur, Oslo (16. november 2012 - 7. april 2013)
"Importing Architecture"
Her vil Drøm Hamar være et av prosjektene utstilt sammen med Kulturhuset på Hamar (Tegnestuen Vandkunsten)


Paris, Frankrike åpning 11. April 2012
Senter for arkitektur i Paris: "arsenal-paviljongen". En utstilling som viser 15 europeiske team med en ny innfallsvinkel til byutvikling.

Harvard Gsd, Cambridge Massachusets, USA (16. april - 16. mai 2012)
Kuratoren heter Andres Lepik, og var også kurator for en utstilling på MoMa ved navnet "Small scale, big change". Utstillinga skal vise 6 ulike eksempler på medvirkning hvor det har hatt betydning i forhold til design og planlegging etc.

Singapore - Juli 2012
Drøm Hamar er valgt som eksempel på hvordan medvirkning er en del av gjennomføringsprosessen. Utstillinga heter Exhibition UP (Urban prototyping). Utstillinga vare i 3 uker på Singapore City Gallery og vil etterpå bli del av Singapore World Cities Summit

Venezia Biennale - August 2012
Ecosistema Urbano er valgt som et av 8 spanske firmaer som skal stille ut i den spanske paviljongen i Venezia. Et av de aktuelle prosjektene her vil være Drøm Hamar, som et av deres siste og mest gjennomførte byutviklingsprosjekter.

Kilde: Ecosistema Urbano
Mer info om prosjektet på Stortorget her: www.hamar.no/stortorget og www.dreamhamar.org

torsdag 15. mars 2012

Velkommen til Hamar Asplan Viak!

God stemning og matnyttig faglig påfyll på lunsjseminar hos nyetablerte Asplan Viak på Hamar. Vi fikk se eksempler fra arbeidet med plan for gående, syklende og kollektivtrafikk i Vestfold, utredning av stasjonsalternativer i Sarpsborg, og volumstudier for regjeringskvartalet. Velkommen til Hamar Asplan Viak!

God stemning hos Asplan Viak på Hamar

fredag 2. mars 2012

Gående og syklende viktigst for handel

Illustrasjon som viser forholdet mellom kundens og butikkens fokus i Edinburgh
Klikk på bildet for større versjon.
De fleste som oppholder seg i Hamar sentrum kommer dit til fots eller på sykkel, ifølge rapporten "Byens Liv - gaten som sosial arena". Likevel er det fortsatt parkeringsplasser som står i fokus i den offentlige diskusjonen om sentrumsutvikling. En utbygger henvendte seg til nylig Hamar kommune og ba om å få vite hvor mange fotgjengere som passerte i krysset der de planla å bygge. Det ville være viktig kunnskap ved utleie av lokalene til handel. Vi er fremdeles svar skyldig.

En internasjonal undersøkelse har tatt for seg fordelene ved å legge bedre til rette for mjuke trafikanter i handlegatene, med følgende konklusjoner:
  • En høy andel av detaljvarehandel genereres av beboere i nærmiljøet og ansatte.
  • Plass som avsettes til sykkelparkering kan generere mye høyere forbruk til handel enn det samme arealet avsatt til bilparkering.
  • Mange som bruker bil til handling, gjør det "på veien" ved å stoppe og plukke med seg én ting på vei til et annet sted, i motsetning til folk som har shopping som hovedformålet ved å besøke et område.
  • Det er vanskelig å beregne verdien av ikke bilbasert forbruk i handlegatene. Den er likevel alltid større enn vi tror.
  • Vitalisering av handel kan best oppnås ved trafikkrestriksjoner, forbedring av kollektivtransport og en rekke tiltak for å forbedre miljøet for gående og syklende.
Les hele undersøkelsen her.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...