fredag 2. mars 2012

Gående og syklende viktigst for handel

Illustrasjon som viser forholdet mellom kundens og butikkens fokus i Edinburgh
Klikk på bildet for større versjon.
De fleste som oppholder seg i Hamar sentrum kommer dit til fots eller på sykkel, ifølge rapporten "Byens Liv - gaten som sosial arena". Likevel er det fortsatt parkeringsplasser som står i fokus i den offentlige diskusjonen om sentrumsutvikling. En utbygger henvendte seg til nylig Hamar kommune og ba om å få vite hvor mange fotgjengere som passerte i krysset der de planla å bygge. Det ville være viktig kunnskap ved utleie av lokalene til handel. Vi er fremdeles svar skyldig.

En internasjonal undersøkelse har tatt for seg fordelene ved å legge bedre til rette for mjuke trafikanter i handlegatene, med følgende konklusjoner:
  • En høy andel av detaljvarehandel genereres av beboere i nærmiljøet og ansatte.
  • Plass som avsettes til sykkelparkering kan generere mye høyere forbruk til handel enn det samme arealet avsatt til bilparkering.
  • Mange som bruker bil til handling, gjør det "på veien" ved å stoppe og plukke med seg én ting på vei til et annet sted, i motsetning til folk som har shopping som hovedformålet ved å besøke et område.
  • Det er vanskelig å beregne verdien av ikke bilbasert forbruk i handlegatene. Den er likevel alltid større enn vi tror.
  • Vitalisering av handel kan best oppnås ved trafikkrestriksjoner, forbedring av kollektivtransport og en rekke tiltak for å forbedre miljøet for gående og syklende.
Les hele undersøkelsen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...