torsdag 11. oktober 2012

Lund og Malmø kan vinne pris for samarbeid.

Fra presentasjonen av European Regio Award, © European Union / Scorpix
Lund, som er Hamars vennskapsby, er sammen med Malmø i finalen om å vinne prisen European Regio Awards. Begge ordførerne fra Skåne var tilstede under presentasjonen av finalistene under Open Days arrangementet i Brussel.

Malmø og Lund har deltatt i et EU-regionprosjekt der et av hovedmålene var å gå fra å være konkurrenter til å samarbeide for å nå felles mål. Sammen har de utviklet en permanent plattform for samarbeid og integrert byutvikling, for å styrke områdets attraktivitet og konkurranseevne. Disse kommunene har tradisjonelt ikke hatt noe tett forhold, selv om de ligger kun 20 km fra hverandre. Malmø har vært en industriby, mens Lund har vært universitetsby fra 1500-tallet. At disse forskjellene også regionens styrke har vært en viktig forståelse underveis i arbeidet. Ordføreren i Malmø mente at prosjektet de hadde deltatt i var eksempel på et Europa i miniatyr, med samarbeid uten grenser.

Da ordførerne ble spurt om de nå ville investere egne penger i nabokommunen var svaret noe uklart, men de var enige om at prosjektet de hadde deltatt i hadde ført til felles prosjekter som begge kommunene vil dra nytte av. Et av de konkrete prosjektene dette hadde ført til var blant annet en sykkelekspressvei som skulle binde regionen sammen.

I løpet av prosjektperioden hadde de funnet 4 suksessfaktorer
  1. Innbyggernes behov
  2. Høy politisk prioritet
  3. Finansiering gjennom EU regionfond
  4. Felles organisasjon
Fra nå vil Malmø og Lund planlegge sammen for framtida.

De andre finalistene var svært ulike prosjekter, der Antwerpen hadde utviklet en park av et gammelt sporområde, i Berlin handlet prosjektet om borgermedvirkning i vanskeligstilte bydeler, i den polske byen Bydgoszcz er den gamle Mølleøya revitalisert, mens prosjektet i Wien handlet om utvikling av innovasjonsmiljøer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...