mandag 26. august 2013

Statens bymiljøpris utdelt på Østre torg

Bård Vegar Solhjell deler ut Statens bymiljøpris til Hamar kommune
Hamar var en av middelalderens viktige byer, og nå går Hamar foran. Mens byen forbereder seg på intercityutbygging satses det på byutvikling med kvalitet. Hamar har skjønt statens satsing på overgang til en by hvor det er lettere å være gående, syklende eller å bruke kollektivtrafikk. Slik skrøt miljøvernministeren av hvorfor Hamar ble tildelt Statens bymiljøpris i 2013 (sammen med Bergen). Han mente også etter en rekke besøk i byen at byen var blitt en triveligere by.

En stor forsamling hadde møtt fram i sola på Østre Torg for å overvære den lokale markeringen av bymiljøprisen, som egentlig ble delt ut i juni. Ordføreren tok i mot plakett mens fylkesmann Sylvia Brustad smilte. Juryformann Peter Butenschøn mente også at mange byer i Norge planlegger mye, men i Hamar handles det. Og i Hamar gjøres det ved å utvikle byen med utgangspunkt i byens kvaliteter.

Peter Butenschøn skryter av Hamar
Fylkesmannen og miljøvernministeren på Østre Torg

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...