tirsdag 28. januar 2014

Lys i Lyon

To heldige medarbeidere i Hamar kommune fikk før jul mulighet til å besøke Lyon under den årlige lysfestivalen (Fete des lumieres). Lyon, som har ca 1 mill innbyggere, mottar i denne perioden hele 3 mill tilreisende etter hva vi ble fortalt! Så book hotell i god tid om du tenker deg et besøk.


Fem deltakere fra Norge var ledsaget av Kristin Bredal som er en av Norges fremste lysdesignere, både når det gjelder scene og offentlige uterom. Røyken kommune, som i 2013 arrangerte sin første lysfestival og tar sikte på å gjøre det igjen, var representert ved ordfører. Sandnes kommune hadde sendt to representanter som skulle jobbe videre med lysplan for Sandnes sentrum.


Selv om lysfestivalen i Lyon ikke handler om hverdagsbelysning, men fest og det spektakulære, var det mye inspirasjon å hente. I tillegg fikk vi et besøk på Phillips hovedkontor i Europa hvor de har en 1:1-lab hvor ulike typer belysning i ulike typer byrom og situasjoner kan demonstreres. Vi hadde også tatt med oss utvalgte ”case” hjemmefra som vi jobbet med i en workshop. Fra Hamar var det området ved Koigen med Skibladnerbrygga som ble gjenstand for idemyldring og diskusjon. 
Lys er en viktig faktor i opplevelsen av offentlige byrom, spesielt her nord med mørke ettermiddager en stor del av året. Vi tror at noen sentrale spørsmål nå blir:
  • Hvordan kan prinsippene i Hamars byromsplan følges opp med hjelp av lys, for eksempel for å styrke tverrgateforbindelsene i sentrum og kontakten ned mot Mjøsa?
  • Kan vi få på plass en overordnet lysplan for sentrum før vi går inn på de enkelte byrom og gater?
  • Kommunen overtok i år ansvaret for julebelysningen i sentrum etter at sentrumsforeningen gikk konkurs. Kan vi bli skikkelig gode på jule-/vinterbelysning i Hamar? Hva med å starte med en workshop og legge en plan for neste år?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...