onsdag 11. august 2010

Ildefons Cerdà - grunnleggeren av moderne byplan?

L'Eixample, "utvidelsen". Cerdàs plan for det moderne Barcelona
I 1859 holdt det nye styret i Barcelona en konkurranse om en plan for utvidelsen av byen, som den katalanske byplanleggeren Ildefons Cerdà tapte. Men det var hans rasjonelle og effektive plan for en kvartalsstruktur som skulle vise seg å få gjennomslag ved utvidelsen av Barcelona. Han hadde forberedt sin plan under det tidligere styret og med støtte fra Madrid. Utvidelsen (L'Eixample) var en konsekvens av at man bestemte seg for å rive bymuren som fram til da skulle forsvare byen.

Innenfor murene hadde det vokst fram en overbefolket tett by. Ny industri var i ferd med å legge et mørkt teppe over byen og det var mangel på rent vann og frisk luft. Ildefons Cerdà var del av en bevegelse innen byplanlegging i Europa som ønsket byer hvor alle hadde tilgang på rent vann og frisk luft. I l'Eixample-planen ble dette uttrykt gjennom et system av brede gater med plassdannelser i hvert kryss, og et gjennomtenkt system der karrébebyggelsen rundt kvartalene skulle gi plass til åpne rom også på tvers av flere kvartaler. I planene ble det lagt til rette for ny infrastruktur, jernbane og trikk trukket av hester. Fortauene var også brede og med trær som ga skygge.

Cerdà var utdannet ingeniør, han jobbet med kart og oppmåling og var engasjert i politikk. Han skrev flere bøker om urban planlegging og han står som en av de sterke teoretikerne innen byplanfaget. I Barcelona er Cerdà fremdeles godt kjent, og han markeres fortsatt med utstillinger og seminarer.

Mer om Cerdà på Wikipedia.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...