onsdag 5. januar 2011

Fylkesmannen: Ingen nye parkeringsplasser i Bergen sentrum

Den Blå Steinen, midt i Bergen
Fylkesmannen i Hordaland mener forslaget til kommuneplan for Bergen ikke tar nok hensyn til en samordnet areal- og transportplanlegging i forhold til miljøutfordringene for byen.
Fylkesmannen ber i sin uttalelse om innskjerping av parkeringsvilkåra, maksimumstall for parkeringsplasser og ingen nye parkeringsplasser i sentrum, med unntak for boliger og parkeringshus med allmenn tilgang.

Hamar kommunes politikk er vedtatt i KDP for veg- og transport fra 2009. Der står det at langstidsparkering skal etableres langs innfartsveiene utafor sentrumssonen, og at parkering skal inn i p-hus og p-kjellere for best mulig arealutnyttelse. I sentrum skal det være kortidsparkering som gir best mulig tilgang til forretnings-, kultur- og servicetilbud. Hamar kommune stiller krav om at utbyggere i sentrum sørger for parkering i henhold til p-krav, men oppfordrer til frikjøp.

Les mer på Fylkesmannen i Hordalands side her
Bergens Tidende skriver om saken her
Hamar kommunes Veg- og transportplan finnes her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...