tirsdag 3. mai 2011

Tettere enn Manhattan

Småhusbebyggelse på Nordnes i Bergen
Småhusbebyggelsen i Bergen er tettere enn gjennomsnittet på Manhattan. I de tettbygde områdene fra 1700-tallet, som på Nordnes og i Sandviken bor det i gjennomsnitt 30 mennesker pr. mål. På skyskraperøya Manhattan er tettheten på 27-28 innbyggere pr. mål. Sammenligningen er ikke helt riktig, ettersom man i Bergen har regnet på utvalgte områder som ikke har med havner og større samferdselsanlegg. Det kan likevel tyde på at de tette småhusmiljøene i Bergen (og andre steder i Norge) kan være eksempler på at høyhus ikke nødvendigvis frigjør store arealer.
Les mer om dette i Bergens Tidende her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...