tirsdag 21. juni 2011

Urbant flomseminar

Tharan Åse Fergus (NVE) og Hettie Pisters (AHO) representerte ulike
innfallsvinkler til bygging ved vannet i Hamar.
Det var helt tilfeldig at kommunalt foretak for Strandsonen hadde invitert til flomseminar på Hamar samtidig som Mjøsa flommet over. Tharan Åse Fergus fra NVE var der og fortalte at staten i utgangspunktet var skeptisk til bygging i flomutsatte områder, mens Hettie Pisters fra Arkitekthøgskolen i Oslo kunne fortelle at en slik holdning ville gjøre store deler av landet Nederland ubeboelig.

Hamar står foran store utbygginger i strandsonen, med lav vannstand om vinteren og fare for flom i sommerhalvåret. Hettie Pisters viste eksempler på hvordan man kan bygge flytende byer, hus som løfter seg ved flom og landskap som dyrker forholdet til skiftende vannstander. Kanskje er byutviklingen i Hamar avhengig av å komme vannet i møte heller enn å stenge det ute. I neste runde kan Hamar undersøke hvilke muligheter som ligger i å designe dette møtet med Mjøsa.

 Mer om seminaret, deltagerne og presentasjonene her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...