torsdag 23. august 2012

Gehl Architects lager byromsplan for Hamar

Sofie Kvist fra Gehl architects er igang med registreringer i Hamar
Gehl architects er engasjert for å gjøre en byromsanalyse og lage en plan for gater og torg i Hamar. Prosjektet er finansiert av 4 store grunneiere i Hamar sentrum og blir koordinert av Arealplan i Hamar kommune. En av målsettingene er å skaffe kunnskap som kan gi grunnlag for å styrke viktige forbindelser i Hamar sentrum. Prosjektet er så vidt i gang, og i løpet av høsten vil studenter bl.a. fra Høgskolen i Hedmark delta i arbeidet med å telle alle typer trafikanter i byen og det vil bli gjort observasjoner av hvordan byen brukes.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...