torsdag 11. oktober 2012

Syklistenes mann i Europaparlamentet

Torgeir Berg (t.v.) fra Akershus Fylkeskommune snakker om sykling med
Michael Cramer (t.h.), tysk representant for de Grønne i Europaparlamentet
Kanskje en av de viktigste talsmenn for sykling i Europa er Michael Cramer, fra Berlin og representant for de Grønne. Et av hans viktigste prosjekter er gjennomføringen av sykkelruta som skal følge jernteppet gjennom hele Europa. I tillegg har han bidratt til flere andre store sykkelsatsinger i Berlin og andre deler av Tyskland.

Jeg og Torgeir Berg fra Akershus Fylkeskommune fikk treffe Michael Cramer og hans assistent Philipp Cerny i Europaparlamentet sendt en ettermiddag. Da vi traff hverandre viste det seg at han også trengte mer lokalkunnskap om trasé for The Iron Curtain Trail (Jerntepperuta) som faktisk starter helt nord i Norge før den fortsetter inn i Finland. Ruta følger hele veien grensene som tidligere delte Europa i to, men som nå nesten ikke er synlige lengre på store deler av strekningen.

I hele Europa satses det på sykkelen, enten som alternativ til bilen i byene, eller som tilbud til en stadig voksende turistindustri. I enkelte områder vokser sykkelturismen med 20% i året. Det arbeides med å sy sammen et transeuropeisk sykkelnettverk (EuroVelo), og ved å forberede gode prosjektideer vil det være mulig å få store deler av gjennomføringen støttet av EU.

Michael mener at potensialet for sykling er stort. Idag foregår 60% av transporten i Europa med bil, 20% gjøres på jernbane, mens sykling utgjør kun 0,7%. Samtidig vet man at 90% av bilturene i Tyskland er under 6 km. 70% av luftforurensningen er også fra transport.

I hjembyen til Michael er det satset stort på å gi sykkelen en egen infrastruktur. Tvers gjennom byen er det laga ei ruta som følger den gamle Berlinmuren. Rundt byen er det laga en skilta rundtur på 160 km. I tillegg til at det er merka sykkelruter på kryss og tvers gjennom byen. Men Michael mener at arrangementer også er viktige. I Berlin arrangeres det sykkelløp som følger sykkelruta rundt byen, og en gang i året sykler familier og venner sammen fra ulike punkter rundt byen før de samles til en stor piknik og sykkelfest i midten.

Norge bør satse på ei sykkelrute langs fjordene mener Cramer. Det er lett å selge. Han tror ikke vi har skjønt hvor stort markedet for sykkelturisme er. Bare tyskerne er 80 millioner, og en god del svært miljøvennlige turister. Dette har Sveits og Østerrike sett, som lokker masse tyskere til sykling i Alpene.

Vi spør hvordan Norge kan henge seg på dette? For å få støtte til prosjekter på europeisk nivå bør Norge satse på ruter som kan inngå som Europeiske kulturruter (European Cultural Route). Først da er det aktuelle midler å hente, fordi disse kommer fra Europarådet (nå ledet av Torbjørn Jagland), mens det er vanskeligere med de andre midlene så lenge Norge ikke er medlem i EU.

Blant medlemmene i Europaparlamentet og blant alle politiske partier er det stor entusiasme for de store sykkelprosjektene. Mange steder som helst ikke ønsket sykler innom tidligere har også nå snudd helt om. Nå deler hotellene ut sykkelkart og leier ut sykler, og langs rutene etableres flere "bed & bike" steder.

En av utfordringene for å legge til rette for sykling har vært å få med seg jernbaneselskapene. Både for pendling og turisme betyr det mye å kunne ta med seg sykkelen på toget. Men nå er det gjort avtaler med flere som kjøre høyhastighetstog, som Eurostar (London-Brussel-Paris), Thalys (Paris-Amsterdam-Brussel-Køln-Munchen) og TGV i Frankrike. Deutsche Bahn er ennå ikke helt med på å legge til rette for sykler sine ICE-tog. Vi tenker også på hvor lite tilrettelagt det er for sykler ennå ombord i norske tog.

Slik inviterer Øresundtogene til å ta med sykkel
Europaparlamentet har liten påvirkningskraft på hva byene gjør for å legge til rette for sykling. Likevel foregår det mye på EU-nivå for å forske og komme med rådgivning. Michael har også mange erfaringer fra årelangt arbeid med temaet i Berlin og Tyskland. 30-sone i byene er viktig. Dette er innført nå i store deler av Berlin. Dessuten må man gi syklistene egne felt, og helst sykkelveger. Seter for farlig å la syklistene sykle sammen med bilene. I kryss vil syklister lett komme i skvis med biler som skal svinge til høyre. Han har sjøl prata med ei mor som så sitt eget barn bli drept i et kryss fordi bilisten ikke så barnet. Sykling mot envegskjøring er også bra, og kanskje minst farlig for syklisten som ser alle bilene som kommer imot.

En av suksessfaktorene for å få fremmet sykling er at denne infrastrukturen får sitt eget budsjett. Før planla man sykkelveger sammen med bilveger, og ofte var pengene brukt opp når bilvegen var ferdig.
Michael er også sikker p at sykling kan være lønnsomt. Investeringene er lave, det har en positiv helseeffekt og det sparer samfunnet for forurensning.

The Iron Curtain Trail (Jerntepperuta for sykler)
Tekst og foto: Geir Cock, arkitekt og byplanlegger, Hamar kommune

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...