onsdag 20. november 2013

Bymodeller i 3D

Flere byer har laget 3D-modeller som er vist på nettet nå, og som i ulik grad kan tas i bruk av innbyggerne, planleggere og prosjekterende. I Hamar kommune kan innbyggerne finne byen i 3D gjennom kartløsningen på nettet www.hedmarkenkart.no. I tillegg har Arealplanavdelinga bygd opp en egen modell i 3D av Hamar sentrum med programmet Archicad. I denne testes planlagte prosjekter ut i forhold til eksisterende bebyggelse, og den brukes for å se på utbyggingspotensialet i sentrum og nærområdene.

Utsnitt av bymodell for Hamar sentrum. Arealplan, Hamar kommune
Utsnitt av 3D modell på www.hedmarkenkart.no
Fredrikstad har en veldig naturtro modell som er presentert på YouTube. Oppdragsleder i Rambøll har lagt ut en enkel forklaring av hvordan de har gjort det her. Under kan du se videoen:I Førde arkitektfirmaet Xform laget bymodell med Sketchup, som kan lastes ned gratis hos Google. Alle som vil kan laste ned bymodellen fra nettet og bruke den i egne prosjekter. Du kan finne mer informasjon på Førde kommunes hjemmesider her.Det skjer mye spennende på 3D-fronten nå. Det går an å lage 3D kart i PDF-format, det jobbes med sømløse løsninger som skal gjøre det enklere å bruke filer i ulike programmet, og det er store forventninger til 3D-løsninger blant publikum. Send gjerne tips om gode eksempler som vi kan vise på denne bloggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...