torsdag 27. september 2012

Byrom for folk

I den friesiske byen Leeuwarden er bygulvet et sammenhengende dekke uten hindre. Brostein og teglstein i grått, rødt og gult lager ulike mønstre som av og til løfter seg forsiktig for å krysse en kanal. Til tross for bilene som også er der er det lett å bevege seg gjennom byen. En og annen syklist ringer med bjella, og byen er full av butikker, kafeer og restauranter.

Ved kunnskapssenteret for "shared space" i byen treffer jeg Sjoerd Nota og Foppe Jorna. De jobber med trafikk og byrom, og har samlet viktige erfaringer gjennom flere år.
I Nederland er "Shared space" en del av den politiske tankegangen. Gjennom prosesser der folk inviteres til samarbeid utvikles byrom og plasser der det kulturelle og sosiale aspektet kommer foran det trafikktekniske.

Sjoerd sier at dette handler om holdninger. Om man ser på bilder fra byer hundre år tilbake så var bygulvet et felles område uten hindre. Med bilens inntog og et økende antall ulykker ble dette løst ved å skille de ulike trafikantene. Men slik forsvant også byrommet som møtested.
Nå har vi erfart at denne adskillelsen ikke er en helhetlig løsning. Den ivaretar et behov for å komme fram, men ikke behovet for opphold og alle de ikke målbare kvalitetene som oppstår der det er rom for at folk kan møtes.

Det var Hans Monderman, en nederlandsk vegplanlegger, som utviklet konseptet for "shared space". Han mente at man ved å planlegge for dumskap også fikk dumme mennesker. Planleggingen burde ta utgangspunkt i menneskers gjensidige respekt. Innenfor en sosial arena foregår det en kontinuerlig kulturell og sosial kontroll, og det gjøres valg i møte med den/de andre. Av erfaring nå vet man at dette ikke bare minsker faren for ulykker, men det skaper også et miljø hvor bygninger, landskap og byens liv får en plass.

Folk som beveger seg inn i noen av disse områdene beskriver likevel at de kan kjenne seg mer utrygge. Dette mener likevel både Sjoerd og Foppe er en sunn utrygghet, som faktisk gir økt sikkerhet.

Sjoerd er tydelig på at før man starter planlegging av et byrom må man bestemme seg om det er et sted for trafikk eller for folk. Et sted som planlegges som møteplass må ikke komme i konflikt med syklisters og bilisters behov for å komme raskt fra A til B. Da bør det legges til rette for raske alternativer.

Noen ganger kan likevel en blanding av møteplass og trafikkavvikling fungere, og kanskje særlig der det allerede er planlagt for lav fart.
Kunnskapsenteret for "shared space" i Leeuwarden har sprunget ut av et interregprosjekt i EU. Hans Mondrian var en av initiativtakerne, med støtte fra myndighetene i Friesland og nå fra NHL som er den tekniske høgskolen i byen. Her undervises vegplanleggere og arkitekter i emnet, og senteret er også brukt i konkret planlegging i kommunene.

Kunnskapssenteret for shared space i Leeuwarden finner du her

Foppe og Sjoerd
Foppe og Sjoerd på plassen foran høgskolen NHL
Bilene ledes over plassen, uten skilt
Bygulvet er uten hindringer
Location: Leeuwarden, Nederland

Tekst og foto: Geir Cock, arkitekt og byplanlegger, Hamar kommune

tirsdag 25. september 2012

Ny villmark i Nederland

Ikke langt fra Amsterdam, midt i et av Europas tettest befolka områder fant jeg villmark skapt av folk. Her gresser ville hester og kveg sammen med hegrer og rovfugl. Mennesker har ingen adgang, og dyr som dør i løpet av vinteren overlates ofte til åtselsetere som ørn, ravn og rev. Og alt dette er resultat av et planlagt industriområde som ble liggende brakk.

I 1968 startet tørrleggingen av Flevoland, et nybyggerområde som skulle avlaste Amsterdam og andre nederlandske byer som trengte vekstmuligheter. Her på den tørrlagte havbunnen ble også byen Almere grunnlagt. Denne byen nærmer seg nå 200 000 innbyggere, og er planlagt for 300 000. Nord for byen skulle området Oostvaarden som også er tatt fra havet bli industriområde. Slik gikk det ikke.

Idag kan du leie deg sykkel i Almere og ta deg fram til Oostvaarders langs kanaler, over diker og gjennom et fuglereservat. Himmelen strekker seg ut i alle retninger, hvite seil kan skimtes der seilbåter krysser vannet høyere enn der du står. Foran deg ligger våtmark med siv i kanten og bak ei smal stripe med vann kan du se en flokk av hester.

Det eneste som er bygd inn mot nasjonalparken er besøkssenteret. Dette er i tillegg en arkitektonisk godbit, med en liten kafé, auditorium og utstillinger. Men det viktigste er kikkerter som gjør det mulig å se inn i nasjonalparken fra utsiktsplatformen.

Martine Boermester som jobber ved senteret forteller at det er organisasjonen Stad & Natuur Almere som står for drift av huset. De arrangerer av og til turer inn i nasjonalparken. I oktober blir det tur inn for å høre på hjortens brunstbrøl. Men senteret brukes også til kulturarrangementer, som f.eks klassiske konserter.

Martine virker fornøy med tilbudet av grøntområder i og rundt Almere. I tillegg til senteret ved Oostvaarde driver de 3 andre steder i tilknytning til skoger, gårder og andre felles grøntområder. Folk kan ta seg fram med sykkel mellom alle områdene. Sykkelvegene har stort sett egne traseer unna bilveiene. Der de krysser veier er det bilene som har vikeplikt. Og jeg må innrømme at det er fascinerende å se flere sykler enn biler overalt.

Det planlegges også for at dyrene skal få større områder å bevege seg på. Det er viktig at naturområder henger sammen og gir rom for at noen dyr kan bevege seg inn i nye områder.

Også EU har påpekt at en av Europas utfordringer i møte med de voksende bysamfunnene er å ta vare på og utvikle sammenhengende naturområder Men dette er en kjempeutfordring i et Europa der motorveier og jernbaner ligger som en tett vev over kontinentet.

Men gjelder disse utfordringene også i Norge. Sett fra Nederland kan det virke som Norge har uendelige landområder som er uberørte. Likevel er det grunn til å se til kontinentet. Kanskje er det noe å lære før vi også har mistet det vi trodde det var mer enn nok av.

De Oostervaarders visitors centre, Drost + van Veen arkitekter
Her er noen linker til de som vil vite mer:
Artikkel om Oostvaarders i British Wildlife
Link til besøkssenterets sider

Tekst og foto: Geir Cock, arkitekt og byplanlegger, Hamar kommune

torsdag 20. september 2012

Glassrommet i det grønne

Two-Two-Way-Mirror Half Circles ved Dan Graham
Jeg la først merke til denne da jeg passerte på sykkel på vei til jobb. I lunsjen la jeg turen forbi på nytt og så at det åpne glassrommet i parken var tatt i bruk av menn i dress og kvinner i skjørt. Neste gang jeg passerte var det enda ei gruppe kontorfolk som hadde inntatt glassrommet i den lille grønne parken.

Dan Graham heter New Jersey kunstneren som står bak dette kunstverket fra 2000 som har tittelen Two-Two-Way-Mirror Half Circles. Kunstverket ble innkjøpt av banken ING i Belgia og sto først innendørs i mange år før det ble flyttet ut i Marsveldpark i Brussel. Dan Graham har jobbet mye med glass også tidligere, og dyrker en minimalistisk estetikk som også grenser mot arkitektur.

Mer om Dan Graham her.

Minimalisme ved Dan Graham
Geir Cock, arkitekt, Hamar kommune

onsdag 19. september 2012

Shared space - også på landet

Det pågår idag en prosess over hele Europa der shared space vurderes som løsning i trafikken. Også i Hamar er det planlagt en slik løsning ved Midtbyen skole. Men selv om shared space er en løsning som oftest foreslås i byrom så kan det like gjerne brukes som tiltak i mer landlige omgivelser.

Et eksempel er en skole nord i Nederland hvor lekeplassen er utvidet over veien, på en slik måte at bilene reduserer farten og barna blir samtidig mer bevisste trafikken. Det er Ben Hamilton-Baillie, som driver egen praksis fra Bristol i Storbritannia har vært med på å bidra til slike løsninger. Et annet eksempel er ved stedet Seven Sisters sør-England der Hamilton-Baillie har endret et miljø langs en veg slik at det framstår som ett sted. I stedet for skilter og vegmerking er det det visuelle miljøet som gjør at bilistene reduserer farten og orienterer seg. Og kanskje er både bilister og de som bruker stedet mer fornøyde?

Kanskje blir det også letter å få til slike løsninger i Norge etterhvert. Lederen for kompetansenteret for shared space i Nederland, Pieter Haan, har nettopp hatt besøk av delegasjoner fra Statens vegvesen og Transnova, og fra Hamar er vi i ferd med å opprette kontakt nå.

Se mer om shared space langs veg her:
Seven Sisters, England
Det er også mye nyttig og detaljert kunnskap å finne i rapporten fra prosjektet her.
Vi har tidligere skrevet om Ben Hamilton-Baillie og et seminar som ble holdt på Litteraturhuset i Oslo.

Geir Cock, arkitekt, Hamar kommune

tirsdag 18. september 2012

Kunst under jorda

Videoinstallasjonen Annorstädes ved Malmø sentralstasjon 
Ved Malmø sentralstasjon kan du oppleve å reise FØR du går ombord i toget. I forbindelse med gjennomføringen av "Citytunneln" under Malmø har perronghallen ved Malmø sentralstasjon fått en videoinstallasjon som kontinuerlig viser landskaper, bygningsmiljøer, havner og andre bilder fra store deler av verden.
Ideen om å projisere landskaper slik de kan ses gjennom togvinduer er ikke så overraskende i seg sjøl, men i dette tilfellet er det håndtert på en rolig poetisk måte, og godt teknisk utført. Det er rommet i bildet som drar blikket. Skygger, konturer og den forlokkende trangen til å se mer. Det går langsomt som ei norsk togreise, men nettopp derfor også stille nok til ikke å være for påtrengende. 
Bildene som projiseres går i hele hallens lengde, og det er ikke enkeltstående bilder men et helt sett som gir inntrykk av et enormt panorama. Bildene er samlet gjennom en årrekke. Perronghallen hvor dette projiseres får med bildene en dybde som utvider opplevelsen av det fysiske rommet. Dette er et vellykket grep og en velkommen erstatning i et bylandskap der noen av våre møteplasser flyttes vekk fra bakkeplanet.
Videoinstallasjonen heter Annorstädes og er utført av Tania Ruiz Gutiérrez
Vil du vite mer om arbeidet og hvilke steder bildene er tatt kan du se mer på prosjektets egen side her: http://www.elsewhere.name - og på Wikipedia her.
Geir Cock, arkitekt, Hamar kommune

mandag 17. september 2012

Osloregionens Europakontor

Hamarplan besøker Osloregionens Europakontor. Europakontoret har en hospitantordning, som også Hamar kommune som medlem kan benytte seg av. Arealplan i Hamar kommune er nå representert med en ansatt i Brussel, som skal oppsøke aktuelle prosjekter for Hamar innen byutvikling. Hovedtemaene vil være følgende:
  1. Forholdet mellom byvekst, natur og jordvern
  2. Gode møteplasser løst med innovative virkemidler
  3. "Shared Space", eksempler og erfaringer
Andre temaer vil også bli belyst, avhengig av folk og oppdagelser som gjøres underveis. Det er en viktig målsetting for hospitantoppholdet at Hamar skal kunne hente nyttig erfaring fra andre i Europa som har lignende utfordringer, samt være en bidragsyter i møte med andre.

Europakontoret er fast bemannet med 3 personer, som også bidrar til at hospitanten finner kontakter og prosjekter. 

Irene og Fredrik ved Osloregionens Europakontor

tirsdag 11. september 2012

Hva gjør vi med kjøpesenteret?

Her skisseres mulighetene for Maxi på Hamar
Her er Steen & Strøm med arkitekter samlet over tegnebordet hos Arealplan i Hamar kommune for å se hva man kan gjøre med kjøpesenteret Maxi i framtida. Kjøpesenterstopp og satsing på Hamar sentrum åpner ikke for større utvidelser av senteret, men både planleggerne i Hamar og fra Steen & Strøm ønsker en byutvikling i området. Her kan bli boliger, lekeplasser og torg, men hvordan går det sammen med parkering og varelevering? Med skissepapir og tjukk tusj er blir ideer konkretisert og diskusjonene er igang.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...